ماموریت

تعداد بازدید:۳۵۸

ایجاد بستر مناسب برای انجام تحقیقات اصولی، کاربردی و پایه ای در زمینه ی بیماریهای ریوی با مشارکت مراکز تحقیقات دیگر در سطح کشور و مراکز بین المللی.

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱