رسالت

تعداد بازدید:۲۷۲

مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی در نظر دارد از طریق جلب همکاری سایر مراکز علمی، امکانات و تسهیلات مرتبط با تحقیقات بالینی و پایه ای را فراهم نماید.

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱