کلید واژه ها: کارگاه تفسیر cxr گرافی قفسه سینه

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۴۰۳