Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی

 

تاریخچه مرکز:

مرکز تحقیقات بیماریهای التهابی ریه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل های مناسب در امور بهداشتی درمانی در زمینه بیماریهای التهابی ریوی در تلاش است تا با به کارگیری از توانمندی اساتید مجرب فعالیت خود را آغاز نماید. سیاست کلی این مرکز در چارچوب سیاست های کلی نظام و با کمک از نیروهای کارآمد در زمینه تحقیقاتی و پژوهشی برای حل مشکلات اساسی بخش سلامت جهت توسعه پایدار کشور نقش فعال و کارامدی را ایفا کند. این مرکز قصد دارد تا با ایجاد کار گروهی و ایجاد نگرش های مبتنی بر تعالی انسانی برای فعالیت های تحقیقاتی و نیز با دید گسترش فرهنگ پژوهشی در بین اساتید و فراگیران حرکت مهم در ارتقای جایگاه پژوهشگر همراه با تعالی کمالات انسانی بردارد.

درخواست موافقت اصولی مرکز برای وزارت متبوع در اردیبهشت ماه 1398 ارسال شده است که فرایند اداری آن انجام و موافقت اصولی آن در مردادماه 1401 اخذ گردید.