امکانات و توانمندی مرکز

تعداد بازدید:۳۲۱

الف- امکانات: به دلیل اینکه مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی از مراکز تحقیقاتی تازه بنیاد در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد براین اساس با توجه به وجود امکانات تحقیقاتی موجود در دانشگاه علوم پزشکی، استفاده از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی برای مرکز با هماهنگی مسئولین ذیربط امکان پذیر شده است. براساس نوع فعالیت تحقیقاتی امکاناتی از قبیل دستگاه اسپرومتری، سل کانتر، فریزر با دمای منفی 80، دستگاه  PCR، دستگاه ELISA، دستگاه ارگان بث برای مطالعات بافتی، دستگاه ثبت انقباضات بافتی برای مطالعات حیوانی، و محیط کشت سلولی را می توان اشاره نمود.

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱