اولویت های پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۲۴۵

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی

1-  بررسی بیماران COPD  ناشی از پخت نان در استان اردبیل

2-  بررسی بیماریهای ریوی شغلی

3-  مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه بیماری های ریوی (آسم و COPD)

4-  بررسی سرطان های ریوی

5-  ارزیابی رفتارهای منجر به مصرف سیگار در جوانان

6-  مطالعات مرتبط با بیماریهای ریوی و گوارشی

7-  بررسی ترومبوز های مرتبط با Catheter

8-  مطالعات مرتبط با بیماریهای ریوی و قلبی عروقی توام با آن

9-  مطالعات مرتبط با مداخلات جامعه محور توام با بیماریهای ریوی از قبیل سیگار، چاقی، و دیابت.

10-  مطالعات مرتبط با شیوه های نوین درمانی و تشخیصی از قبیل فن آوری های سلامت، شیوه های جدید جراحی و ژن درمانی

11-  مطالعات مرتبط با ارتقای کیفیت زندگی در بیماران با بیماریهای ریوی

12-  مطالعات مرتبط با طب سنتی در بیماران با بیماریهای ریوی

13-  مطالعات مرتبط با راه اندازی سیستم های رجیستری

14-  مطالعات مرتبط با پیشگیری از ابتلا به بیماریهای ریوی

15-  بررسی آلودگی هوا و آلاینده های زیست محیطی و ارتباط آن بر بیماریهای ریوی و سلامت

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۴۰۲